EDE/400

 

Generelt

 

EDE/400 er et produkt for integrasjon mellom ERP systemer og eksterne e-handelsløsninger. Det leveres integrert med EDIF/400. EDE/400 inneholder funksjonene for faktura, ordre, ordrebekreftelse og pakkseddel. Man definerer enkelt de partnere man skal utveksle data med, og alle data som oversettes logges slik at man enkelt kan spore data og foreta eventuelle omsendinger eller mottak.

  

Funksjoner

 

Definerer hvilke partnere man skal utveksle data med

Definerer hvilken informasjon man skal utveksle

Oversetter alle innkommende meldinger til/fra EDIFACT eller XML format til

internt AS/400 databaseformat tilpasset ERP systemet ved hjelp av

EDIF/400.

Jobbstyring med ønsket intervall for sending og mottak av data.

 

Inneholder ferdige rutiner for sending og mottak integrert med ERP-system og EDIf/400. Håndteringen av både ut og inngående meldinger er predefinert og blir dermed enklere.  Integrert med standard batch inn/utganger i ERP systemet.

 

Logg som viser alle transaksjoner inn og ut, status for disse med detaljert informasjon.

Egne jobber med jobbkalender funksjoner for både ut og inngående meldinger kan legges inn i eksisterende driftsmiljø.

 

Systemkrav

 

EDIF/400 benyttes for EDIFACT/XML oversettelse. FTPadmin/400 benyttes for fileoverføringer.

 

Electronic Commerce Partners AS © 2010

Trondheimsveien 436A

N-0962 Oslo

 
www.ecp.no   NO978681395MVA